Bao Er Sports Development Co. Ltd.

No. 78-2, Guengshen Industrial Park, Jinshitan, 116600 Dalian

China